KonsumentKredit
menu_left Konsumentlånet menu_sep Låneansökan menu_sep Låneförsäkring menu_sep Lånevillkor menu_sep Frågor & svar menu_sep Kontakta oss menu_sep Om oss menu_sep menu_sep

Viktigt att veta om Låneförsäkringen

Här kan du läsa allt du bör känna till innan du tecknar vår Låneförsäkring.

För dig som fått lånet utbetalt från 2017-01-01

Klicka här för att ladda ner:

Förköpsinformation låneskyddsförsäkring.pdf

 

Villkor från 2017-01-01

Klicka här för att ladda ner: Låneförsäkringsvillkor - 20170101
Fullständiga försäkringsvillkor. (Pdf)

Information om ID-assistans

Klicka här för att ladda ner:

Villkor - ID assistans

För dig som fått lånet utbetalt mellan 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Villkor mellan 2013-01-01--2016-12-31

Klicka här för att ladda ner: Låneförsäkringsvillkor - 20130101
Fullständiga försäkringsvillkor. (Pdf)

För dig som fått lånet utbetalt före 2012-12-31

Villkor före 2013-01-01

Klicka här för att ladda ner:
Låneförsäkringsvillkor. (Pdf)

Ersättning

Vid sjukdom, hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet täcker vår Låneförsäkring din månadskostnad för lånet. Högsta ersättning är
15 000 kronor per månad i max 12 månader.

I händelse av dödsfall betalar försäkringen  hela din återstående skuld, upp till 500 000 kr.

Ersättning vid arbetslöshet, sjukdom och hel arbetsoförmåga

Om du blir ofrivilligt arbetslös, drabbas av sjukdom eller hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet i max 365 dagar per tillfälle. Blir du sjuk eller arbetslös i flera perioder utgår ersättning i upp till 36 månader, i 12 månader per tillfälle.

Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall betalar försäkringen din återstående skuld. Eventuella dröjsmålsräntor eller kravavgifter betalas dock ej.

Några undantag du bör känna till

Låneförsäkringen gäller inte om du har en skada, sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som du kände till när du tecknade försäkringen. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

För arbetslöshetsersättning gäller inte försäkringen då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens första 120 dagar.

Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.

Vad gäller vid utökat lån

Om du utökar ditt lån sägs din befintliga låneförsäkring automatiskt upp. En ny låneförsäkring kan tecknas av dig på det nya totalbeloppet, under förutsättning att grundkraven är uppfyllda. Vid tidpunkten för ansökan om utökning av lånebeloppet måste du uppfylla lånekraven och försäkringsvillkoren. Att en ny låneförsäkring tecknas innebär bl.a. att ditt försäkringsskydd kommer att inträda vid ett annat datum än tidigare med ny kvalificeringsperiod enligt försäkringsvillkoren.

Vem kan teckna försäkringen?

Du kan teckna vår Låneförsäkring om du uppfyller följande villkor:

  • Du har ett lån hos Konsumentkredit
  • Du är minst 18 och max 65 år
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och har ingen kännedom om allvarlig sjukdom eller skada
  • Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 20 timmar i veckan före avtalsdatumet eller är egenföretagare med f-skattesedel i samma utsträckning.
  • Du har ingen kännedom om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Även medlåntagare kan teckna vår Låneförsäkring. Notera att premie på 8,75 % av månadskostnaden utgår per försäkring.

Kan redan försäkrade byta försäkringsskydd till de nya villkoren?

Konsumentkredits låneskyddsförsäkring har pga ett försäkringsgivarbyte fått bättre villkor för de kunder som tecknat denna från 2017-01-01. Bland annat så har premien sänkts från 9,25% till 8,75%. Har man tecknat låneskyddsförsäkring före denna tidpunkt och vill byta till den nya försäkringen så går detta bra att göra. Ring i så fall 0923-657 70 eller maila avi@konsumentkredit.se så kan vi hjälpa dig. Du kan också skriva ut en blankett här och skicka in portofritt till:

Konsumentkredit

SVARSPOST

Kundnummer 205 896 42

952 20 Kalix

Ångerrätt och uppsägning

Du kan ångra dig över telefon inom 30 dagar. Du kan sedan skriftligen säga upp försäkringen närsomhelst med omedelbar verkan eller från den tid du anger.

Försäkringsgivare

AmTrust International Underwriters DAC med svensk filial AmTrust Nordic AB

Svensk adress:

C/O SveNord Försäkring AB

Box 5216, 102 45 Stockholm

Telefon:

08-42003550

E-post:kundservice@svenord.com

Har du frågor om försäkring som är tecknad innan

2017-01-01 så kontaktar du:

Crawford & Company (Sweden) AB,

BOX 6044, 171 06 Solna.

E post: affinity@crawco.se

Telefon: +46 10 410 70 00

Kundklagomål

Om du har synpunkter eller känner dig missnöjd med förmedlingen av försäkringen ska du i första hand kontakta:

Konsumentkredits kundservice

Telefon: 0923 657 70

E-post: avi@konsumentkredit.se.

Om du efter att ha talat med kundservice fortfarande är missnöjd har du möjlighet att framföra din reklamation till Klagomålsansvarig hos Nordnet. Klagomålet ska framföras skriftligt och skickas till Nordnet via Meddelandecentralen, via e-post till info@nordnet.se eller med vanlig post till adress:

 

Nordnet Bank AB/klagomålsansvarig

Box 14077

167 14 Bromma

 

Råd och vägledning kan erhållas från Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se samt från den kommunala konsumentvägledningen. 

 

Om du vill få ditt ärende prövat utanför Konsumentkredit kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se eller till allmän domstol.

 

 

Konsumentkredit i Sverige, bifirma till Nordnet Bank AB, Box 100, 952 22 Kalix, är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare för AmTrust International Underwriters DAC, registrerad hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060 771-670 670. Skadeståndsansvar enligt lagen om försäkringsförmedling (2005:405) täcks av AmTrust International Underwriters DAC. Konsumentkredit får som försäkringstagare till gruppförsäkringen och som anknuten försäkringsförmedlare viss ersättning av AmTrust International Underwriters DAC för det arbete man utför i form av bland annat tecknande av försäkring och premiehantering. I första hand får Konsumentkredit 60 % av betalda premier. För det fall AmTrust International Underwriters DAC gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat försäkringsersättningar och administration av försäkringen är Konsumentkredit berättigad till ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand. Vid 80 % skadeutfall och efter avdrag för gruppkollektivets administrativa kostnader är Konsumentkredit berättigade till ersättning motsvarande ca 5 % av premien. Konsumentkredits ersättning blir då totalt mellan 60-65 % av betalda premier. Om du är missnöjd med handläggningen kan du vända dig till klagomålsansvarig på telefon 0923-688 30 Vidare kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.  

Är du redan kund hos oss?

Inte kund än?