Låneskyddsförsäkring

Skydda din ekonomi – försäkra ditt lån

Om du blir sjuk eller arbetslös kan låneförsäkringen täcka månadskostnaden för lånet i upp till tolv månader. Om du skulle dö innan lånet är avbetalat kan försäkringen betala tillbaka hela lånet.

Skyddet vid arbetslöshet gäller dock inte om du är egenföretagare.

Om du utökar lånet behöver du ansöka om försäkringen på nytt för att den ska täcka hela det nya lånebeloppet. Då får du ett nytt startdatum och en ny kvalificeringsperiod för försäkringen.

Kostnad för låneskydd

Försäkringspremien är 8,75 procent av den månadskostnad du betalar. 

Exempel: Om du lånar 100 000 kronor på 10 år med första året amorteringsfritt och exempelräntan 7,25 procent, betalar du 53 kronor i månaden första året, därefter 111 kronor i månaden.

Ansök om låneförsäkring

  Frågor och svar om vår låneförsäkring

  Vad ersätter försäkringen?

  Försäkringen täcker din månadskostnad om du skulle råka ut för sjukdom, hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet, upp till 15 000 kronor per månad i 12 månader. Om du skulle avlida täcker försäkringen din återstående skuld, upp till 500 000 kronor.

  Vad händer om jag blir sjuk eller arbetslös?

  Om du blir ofrivilligt arbetslös, drabbas av sjukdom eller hel arbetsoförmåga i mer än 30 dagar betalar försäkringen din månadskostnad för lånet i upp till 365 dagar per tillfälle. Blir du sjuk eller arbetslös i flera perioder kan du få ersättning i upp till 36 månader, 12 månader per tillfälle. Ersättningen vid arbetslöshet gäller inte för dig som är egenföretagare.

  Vad händer om jag avlider?

  Vid dödsfall betalar försäkringen din återstående skuld. Eventuella dröjsmålsräntor eller kravavgifter betalas inte.

  Finns det några undantag?

  Låneförsäkringen gäller inte om du har en skada, sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som du kände till när du tecknade försäkringen. Försäkringen omfattar heller inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

  För arbetslöshetsersättning gäller inte försäkringen då du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens första 120 dagar. Arbetslöshetsersättning gäller inte för dig som är egenföretagare.

  Vad gäller om jag utökar mitt lån?

  Om du utökar ditt lån sägs din befintliga låneförsäkring upp. Du kan ansöka om en ny låneförsäkring för det nya totalbeloppet. För att kunna teckna försäkringen behöver du uppfylla grundkraven för lånet och försäkringen. Försäkringen får ett nytt startdatum och en ny kvalificeringsperiod.

  Vem kan teckna försäkringen?

  Du kan teckna vår låneförsäkring om du uppfyller följande villkor:

  • Du har ett lån hos Konsumentkredit.
  • Du är minst 18 och max 65 år.
  • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och har ingen kännedom om allvarlig sjukdom eller skada.
  • Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 20 timmar i veckan före avtalsdatumet eller är egenföretagare med f-skattesedel i samma utsträckning.
  • Du har ingen kännedom om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet.

  Även medlåntagare kan teckna vår låneförsäkring. Notera att premie på 8,75 % av månadskostnaden utgår per försäkring.

  Hur gör jag om jag ångrar mig?

  Du kan ångra dig över telefon inom 30 dagar. Du kan sedan skriftligen säga upp försäkringen närsomhelst med omedelbar verkan eller från den tid du anger.

  Vem är försäkringsgivare?

  Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters DAC med svensk filial AmTrust Nordic AB.
  Adress i Sverige: Hamngatan 11, 111 47 Stockholm
  Telefon: 08-440 38 20
  E-post: infonordic@amtrustgroup.com

  Har du frågor om försäkring som är tecknad innan 2017-01-01 kontakta då
  Adress i Sverige: Crawford & Co Sweden, Box 6044, 171 06 Solna
  Telefon: 010-410 70 00
  E-post: affinity@crawco.se

  Vem har skadeståndsansvar?

  Konsumentkredit i Sverige, bifirma till Nordnet Bank AB, Box 100, 952 22 Kalix, är registrerad som försäkringsförmedlare hos Finansinspektionen.

  Skadeståndsansvar enligt lagen om försäkringsförmedling (2005:405) täcks av AmTrust International Underwriters DAC. Konsumentkredit får som försäkringstagare till gruppförsäkringen och som försäkringsförmedlare viss ersättning av AmTrust International Underwriters DAC för det arbete man utför i form av bland annat tecknande av försäkring och premiehantering. I första hand får Konsumentkredit 60 % av betalda premier. För det fall AmTrust International Underwriters DAC gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat försäkringsersättningar och administration av försäkringen är Konsumentkredit berättigad till ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand. Vid 80 % skadeutfall och efter avdrag för gruppkollektivets administrativa kostnader är Konsumentkredit berättigade till ersättning motsvarande ca 5 % av premien. Konsumentkredits ersättning blir då totalt mellan 60-65 % av betalda premier.

  Hur kan jag få ersättning och anmäla en skada?

  Skada anmäls till AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.
  Email: skador@amtrustgroup.com eller telefon: 08-505 68 075.

  För mer information om hur du går till väga ring 08 440 38 00. Tänk på att skadeanmälan ska göras utan dröjsmål, dock senast inom 12 månader efter inträffad skada.

  Har du en försäkring tecknad innan 2017-01-01 ska du vända dig till Crawford & Co Sweden, Box 6044, 171 06 Solna.
  Email:  affinity@crawco.se eller telefon 010-410 70 00

  Villkor

  För dig som fått lånet utbetalt från 2015-04-01

  Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

  För dig som fått lånet utbetalt från 2013-06-13

  Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor

   

  Låna till det du har behov av. Renovering, kontantinsats eller samla andra krediter och dyrare smålån kanske?