Vad innebär ett amorteringsfritt privatlån?

Låna amorteringsfritt

Att låna pengar amorteringsfritt passar dig som vill vänta med avbetalningen och istället förverkliga det du vill göra eller köpa, här och nu. Ett amorteringsfritt lån innebär att du under en förutbestämd period endast betalar ränta och ingen amortering, dvs avbetalning på skulden. Denna period inleds oftast i samband med att du tecknar lånet. Fördelen med amorteringsfrihet är att månadskostnaden den första tiden blir betydligt lägre än om du amorterar. Detta kan vara bra om du under en period har lägre inkomster eller högre kostnader än vanligt och behöver sänka dina lånekostnader.

Amorteringsfrihet i tolv månader

Konsumentkredit erbjuder ett års amorteringsfrihet vid Konsumentlånets uppläggning eller någon gång under låneperioden, oberoende av lånebelopp. Under den amorteringsfria tiden betalar du då endast ränta. På så sätt sänker du din totala månadskostnad och skjuter upp själva återbetalningen. När den amorteringsfria perioden är slut påbörjar du avbetalningen av lånet och fortsätter betala ränta.

Möjligheterna med ett amorteringsfritt lån

Ibland uppstår behov av extra pengar. Det kan vara i form av engångskostnader eller andra utgifter som behöver betalas. Kanske sammanfaller det med att din ekonomi är tillfälligt ansträngd. Med ett amorteringsfritt lån får du möjlighet att lösa behoven direkt utan att dra på dig ökade kostnader i form av amorteringar. Vilket kan vara till stor fördel tills den dag ekonomin är mer stabil.

Bra att tänka på

Tänk på att amorteringsfrihet innebär att du skjuter kostnaderna framför dig eftersom du endast betalar ränta under den amorteringsfria perioden. Tänk igenom ditt beslut och fundera över om det är en bra idé att skjuta upp återbetalningen. Hur ser din ekonomi ut idag jämfört med längre fram? Kanske har du möjlighet att påbörja din avbetalning redan från start? Eftersom du betalar ränta på hela lånebeloppet innebär den amorteringsfria perioden att den totala kostnaden för lånet ökar.

Frågor och svar

Vad innebär amorteringsfritt?

Ett amorteringsfritt lån innebär att du under en förutbestämd period endast betalar ränta och ingen amortering, dvs avbetalning på skulden.

Hur länge är lånet amorteringsfritt?

Upp till ett år.

Är räntan fast eller rörlig?

Räntan är rörlig och bestäms utifrån dina specifika förutsättningar i ansökan samt i den kreditupplysning som tas i samband med ansökan.

Låna till sånt du inte vill vänta med. Semestersresan, renoveringen eller nya vitvaror, kanske?