Autogiro

Autogiro och digital månadsavi via Kivra

Det enklaste sättet att betala månadskostnaden är via autogiro. Vi drar då månadsbeloppet från ditt konto på förfallodagen och du får din månadsavi digitalt via Kivra. Aviavgift: 0 kr om du använder autogiro, annars 30 kr/avi. Har du redan ett autogiro behöver du inte ansluta dig på nytt för att få din månadsavi via Kivra.

Ansök om autogiro